Hotline
(84)28-35115114

Nhũ ép lên thẻ nhựa

Sản phẩm foil KURZ cung cấp đầy đủ các giải pháp cho nhu cầu trang trí trên thẻ của quý khách hàng.
Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm: foil từ tính, foil chữ ký, foil ép kim, foil tipping và foil bảo an holographic.

 

Qua việc sáp nhập công ty OVD Kinegram AG vào tập đoàn KURZ, chúng tôi đã có thể phát huy hơn nữa những khả năng về công nghệ bảo an (TRUSTSEAL® và KINEGRAM®) đáp ứng được những yêu cầu bảo an nghiêm ngặt nhất.

Công ty TNHH MV Liên Minh