English
Tiếng Việt

BẢO MẬT AN NINH CAO

Giải pháp cho thương hiệu, tiền giấy và tài liệu

Bảo Mật trên Tiền

Trong 30 năm, KURZ là nhà cung cấp công nghệ nhũ và bảo mật trên tiền hàng đầu thế giới. Các Ngân hàng Trung ương tại hơn 80 quốc gia đã đặt niềm tin vào KURZ để bảo đảm tiền tệ của họ chống lại các mối đe dọa giả mạo và tăng sự hấp dẫn về mặt quang học cho tiền.

Công nghệ quang học KINEGRAM độc quyền, được phát triển bởi công ty con OVD Kinegram của KURZ và khả năng cải tiến mạnh mẽ của chúng tôi đang thiết lập các tiêu chuẩn về các tính năng bảo mật rất tinh vi phức tạp và hiệu quả.


Tài liệu Chính phủ

OVD Kinegram, công ty con của KURZ tại Thụy Sĩ và là nhà phát minh ra công nghệ quang học KINEGRAM® cho nhũ bảo an, là công ty hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các thiết bị nhũ bảo an cao để bảo vệ các tài liệu do chính phủ cấp, như hộ chiếu hoặc căn cước.

Dẫn đầu trong ngành trong hơn 30 năm, những cải tiến mới nhất của OVD Kinegram tập trung vào sự tích hợp độc đáo của các công nghệ bảo mật kỹ thuật số và vật lý cũng như xác minh tài liệu kỹ thuật số dựa trên điện thoại thông minh.